Trang chủ » Yêu cầu đối với người tiến hành kiểm định

Yêu cầu đối với người tiến hành kiểm định

(Ngày đăng: 05-01-2017 17:25:11)
        
Kiểm định các sản phẩm là yêu cầu của người mua lẫn người bán, do đó các cơ quan kiểm định dần được ra đời phục vụ yêu cầu đó, tuy nhiên người tiến hành kiểm định cũng phải đặt một số yêu cấu trước khi tiến hành làm việc kiểm định.

Kiểm định được tiến hành bởi các cơ quan nhà nước hoặc các công ty kiểm định an toàn và các đơn vị doanh nghiệp được cấp phép kiểm định. Các cơ quan này phải đáp ứng như yêu cầu kinh doanh loại hình dịch vụ này theo qui định của pháp luật về trang thiết bị cũng như sự quản lý  tổ chức. Kiểm định là một hoạt động đòi hỏi sự chính sát cao để đảm bảo an toàn cho người sử dụng do vậy các cơ quan muốn kinh doanh dịch vụ này cần phải phải đạt nhiều yêu cầu theo qui định của pháp luật và thực hiện các thủ tục kiểm định an toàn nghiêm khắc đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với việc kiểm định của mình.

Các cơ quan, đơn vị công ty kiểm định là những nơi đại diện cho nhà nước tiến hành các cuộc kiểm định sản phẩm theo đúng các qui ước của sản phẩm do pháp luật qui định, đồng thời sẽ trách nhiệm về việc kiểm định của mình trước pháp luật do đó những nơi này luôn phải đặt ra những yêu cầu cao cho những người tiến hành kiểm định, những người làm công việc kiểm định phải tuân thủ theo các qui tại các cơ quan và qui định pháp luật. Người kiểm định viện phải là người có trình độ học vấn cao, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm định, được học tại trường có chuyên ngành kiểm định và có giấy xác nhận hoàn thành khoá học đó. Người kiểm định viên phải được huấn luyện về kiểm định và được học bồi dưỡng kiểm định và các chứng chỉ có liên quan. Người kiểm định phải hiểu rõ về sản phẩm mà kiểm định, các qui ước an toàn của sản phẩm đó để dễ dàng kiểm định cho sản phẩm đó, đồng thời phải biết rõ về các thủ tục kiểm định, các qui định cũng nhu các qui trình kiểm định của sản phẩm đó. Người kiểm định phải chịu trách nhiệm về những gì mình thực hiện trong quá trình kiểm định, đảm bảo việc kiểm định được diễn ra một cách chính sát và an toàn.

Kiểm định là một công việc quan trọng ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng, uy tín của người bán do đó người kiểm định phải đạt các yêu cầu theo các qui định của nhà nước, tiến hành kiểm định chính sát nhất.

Nguồn:
Tag: