Trang chủ » Nhập khẩu máy xây dựng ở tháng 9 giảm

Nhập khẩu máy xây dựng ở tháng 9 giảm

(Ngày đăng: 28-03-2015 05:14:34)
        
Trong tháng 9 quý 3 này số lượng nhập khẩu của máy xây dựng của các doanh nghiệp giảm mạnh và đáng kể. Theo thống kê thì dù giảm mạnh ở tháng 9 nhưng cuối năm nay số lượng nhập máy xây dựng về nước sẽ tăn lên.

Cách loại máy xây dựng được nhập về chủ yếu từ các nước Nhật, Mỹ, Hàn, Trung,... với giá trị những loại máy xây dựng khá cao và rất quan trọng trong việc xây dựng trong nước nên việc nhìn vào dấu hiệu tăng hay giảm số lượng máy xây dựng nhập khẩu về có thể ít nhiều biết được tình trạng kinh tế trong nước.

 

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong tháng 9/2014, giảm mạnh, đạt 1.126 chiếc với trị giá 22,75 triệu USD , giảm 38,00% về lượng và 34,17% về trị giá so với tháng trước; nhưng tăng 51,14% về lượng và 5,78% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta đạt 11,425 chiếc với trị giá 246,06 triệu USD, tăng 9,41% về lượng và 29,58% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Dự báo, hai tháng cuối năm 2014, nhập khẩu máy xây dựng sẽ tăng lên do đây là thời điểm mà các công trình cần đẩy nhanh thi công để đảm bảo tiến độ đề ra nên nhu cầu về máy móc phục vụ thi công sẽ tăng lên.

Cơ cấu chủng loại

Máy xúc đào: Theo số liệu thống kê, nhập khẩu máy xúc đào về nước ta trong tháng 9/2014 đạt 748 chiếc với trị giá 15,67 USD, giảm 46,91% về lượng và 41,31% về trị giá so với tháng trước; tăng 25,93% về lượng, giảm 11,31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu máy xúc đào đạt 8.707 chiếc với trị giá 178,95 triệu USD, tăng 19,32% về lượng và 13,50 % về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Hầu hết các nhãn hiệu máy xúc đào quen thuộc nhập khẩu về nước ta trong tháng 9/2014 đều giảm mạnh.

Xe lu, máy lu

Nhập khẩu chủng loại xe lu, máy lu về nước ta trong tháng 9/2014 đạt 218 chiếc với trị giá 5,13 triệu USD, tăng 3,81% về lượng nhưng giảm 1,03% về trị giá so với tháng trước; tăng 159,52% về lượng và 85,11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu chủng loại xe lu, máy lu về nước ta đạt 1.585 chiếc với trị giá 49,10 triệu USD, tăng 135,16% về lượng và 166,59% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Máy ủi: Tháng 9/2014, nhập khẩu chủng loại máy ủi về nước ta đạt 64 chiếc với trị giá 1,57 triệu USD, giảm 28,09% về lượng và 22,65% về trị giá so với tháng trước; nhưng tăng 106,45% về lượng và 74,96 về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Thị trường cung cấp

Tính đến hết tháng 9/2014, có 3 thị trường cung cấp máy xây dựng cho nước ta đạt trên 1.000 chiếc đó là các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo thống kê, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Nhật Bản trong tháng 9/2014 đạt 581 chiếc với trị giá 7,29 triệu USD, giảm 44,51% về lượng và 57,35% về trị giá so với tháng trước nhưng tăng 62,75% về lượng và 6,15% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Lượng máy xây dựng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc trong tháng 9/2014 đạt 127 chiếc với trị giá 3,23 triệu USD, giảm 37,44% về lượng nhưng tăng 28,64% về trị giá so với tháng trước.

Tháng 9/2014, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Mỹ tăng rất mạnh, đưa thị trường này trở thành thị trường cung cấp máy xây dựng nhiều thứ 2 cho nước ta trong tháng, đạt 136 chiếc với trị giá 3,36 triệu USD, tăng 44,68% về lượng và 45,88% về trị giá so với tháng trước.

Nguồn:
Tag: