Trang chủ » Người có quyền thành lập doanh nghiệp

Người có quyền thành lập doanh nghiệp

(Ngày đăng: 11-01-2016 23:51:00) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
        
Ai là người có quyền thành lập doanh nghiệp? Chúng tôi bạn cũng có thể là người có quyền thành lập doanh nghiệp. Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh hay, có vốn hoạt động doanh nghiệp thì còn lí do gì để bạn không thành lập một doanh nghiệp do mình làm chủ.

Bạn là người có đủ khả năng pháp nhân, bạn hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức, bạn không vi phạm luật và phải thi hành án, bạn đã đủ tuổi thành niên. Đó là những điều kiện cho thấy bạn có thể thành lập doanh nghiệp ngay bây giờ.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Người có quyền thành lập doanh nghiệp còn phải chú ý rằng, nếu bạn đã có một doanh nghiệp tư nhân thì không được phép thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân nữa. Quy định pháp luật không cho phép điều đó, nhưng bạn có thể thành lập thêm nhiều loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp TNHH chẳng hạn, miễn là bạn đủ vốn và đủ sức để có thể chịu trách nhiệm công việc của các doanh nghiệp này.

 Kế toán Sài Gòn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TIN DƯỚI:

Nguồn:
Tag: