Trang chủ » Huấn luyện an toàn đối với cán bộ chuyên trách về an toàn lao động

Huấn luyện an toàn đối với cán bộ chuyên trách về an toàn lao động

(Ngày đăng: 27-12-2016 14:29:52)
        
Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động là những người chịu trách nhiệm chính về các vấn đề liên quan đến an toàn lao động của người lao động.

Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động là đối tượng quan trọng trong các khóa huấn luyện về an toàn lao động. Với đối tượng này nôi dung của khóa huấn luyện an toàn lao động cụ thể là.

Thứ nhất là phần kiến thức chung. Huấn luyện các chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở. Huấn luyện các yếu tố nguy hiểm , có hại trong trong sản xuất kinh doanh và biện pháp khắc phục phòng ngừa.

Thứ hai là phần kiến thức chuyên ngành. Huấn luyện các nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở. Tiếp theo là huấn luện an toàn tổng quan về các loại máy móc, thiết bị, các chất phát sinh, các yếu tố nguy hiểm, có hại, quy trình làm việc an toàn. Ở phần kiến thức này thì tùy từng ngành nghề mà cán bộ chuyên trách sẽ được huấn luyện an thiết bị máy móc của chính doanh nghiệp mình.

Cuối cùng là khâu kiểm tra. Sau khi đã trải qua quá trình huấn luyện an toàn cả về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành thì cán bộ chuyên trách về an toàn lao động sẽ phải trải qua kiểm tra xét duyệt xem đã đạt chất lượng chưa nếu chưa thì sẽ được huấn luyện tiếp còn nếu đạt thì sẽ được cấp chứng chỉ an toàn lao động. Thời gian cho khóa huấn luyện đối với cán bộ cuyên trách về an toàn lao động kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày.

Như vậy cán bộ chuyện trách về an toàn trong lao động sản xuất kinh doanh trải qua đầy đủ các nội dung của huấn luyện an toàn để trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có thể hỗ trợ người lao động một cách tốt nhất đầy đủ nhất về an toàn lao động., giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra an toàn và thuận lợi nhất mang lại nguồn lợi cao nhất cho doanh nghiệp.

Nguồn:
Tag: