Trang chủ » Có loại thuốc thuốc diệt chuột dạng phun nào không ?

Có loại thuốc thuốc diệt chuột dạng phun nào không ?

(Ngày đăng: 03-05-2016 11:11:55)
        
Mình vô tình đọc được bài viết nói về thuốc diệt chuột dạng phun và được sử dụng vào khu vực đồng ruộng. Thì mình khẳn định bài viết này viết sai từa lưa, và người viết hoàn toàn không biết vì về khiến thức diệt chuột.

thuốc diệt chuột

Để có thê diệt chuột mà phải phải dùng tới loại thuốc diệt chuột dạng phun như thuốc thì sâu thì chả khác gì diệt côn trùng chứ diệt chuột gì nổi. Bản thân loài chuột cơ thể đã khảo mạnh và khó chết, nếu loại thuốc phun diệt chuột mà làm chuột chết thì chả khác gì thuốc diệt người luôn. Chưa hết, cũng chả có ai dùng bình phun đi phun chuột khi phun muỗi vậy cả. Đó là còn chưa kể nếu như bạn pun ngoài đông thì lấy cái gì mà phun cho nổi toàn bộ khu đất có chuột sinh sống.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì chuột thường hay cắn phá nhiều nhất ở các nương rẫy, cánh đồng lúa. Chúng cắn phá làm những cây lúa hoặc cây hoa màu của người nông dân bị hư hỏng, làm ảnh hưởng trầm trọng đến mùa vụ.

Thế nhưng người nông dân không thể dùng bẫy chuột để bẫy chúng. Càng không thể dùng keo dính chuột hay thuốc diệt chuột số lượng ít để bẫy vì diện tích quá rộng. Có một cách sẽ giúp cho người nông dân tiêu diệt được chuột trên diện rộng đó là phun thuốc diệt chuột.

Cũng giống như phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột cũng được sử dụng để phun vào cây lúa, chuột nếu cắn phá cây lúa thì sẽ ăn phải thuốc diệt chuột và chết. Tuy nhiên phương pháp này cũng gây nguy hiểm cho con người vì họ sẽ ăn phải thuốc diệt chuột trên cây lúa

Nguồn:
Tag: