Trang chủ » Ai được quyền thành lập công ty tư nhân?

Ai được quyền thành lập công ty tư nhân?

(Ngày đăng: 10-08-2016 10:26:59)
        
Thành lập doanh nghiệp là quyền tự do của mỗi cá nhân, tổ chức và được pháp luật nước ta bảo hộ điều này. Vậy thì với doanh nghiệp tư nhân, ai được phép thành lập và quản lý mô hình công ty này?

 

Cũng là một doanh nghiệp được xây dựng và phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của các nhà đầu tư, tuy nhiên xét ở những khí cạnh cụ thể thì công ty tư nhân có những điểm khác nhau với những loại hình doanh nghiệp khác. Vì vậy liên quan đến quyền thành lập doanh nghiệp là công ty tư nhân, không phải ai cũng có thể và được luật pháp nước ta chấp nhận.

Mô hình doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, việc đầu tư nguồn vốn và quản lý cũng như điều hành công ty đều do đối tượng này tự thực hiện. Vì vậy mà những đòi hỏi cũng như quy định khắc khe hơn sẽ được đưa ra dành cho những cá nhân đang muốn đứng ở vị trí này, tức là sẽ mở cho riêng mình một công ty tư nhân.

Trong quy định là luật pháp nước ta đã ban hành, mỗi cá nhân đều được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ cần đáp ứng được cáp điều kiện về mặt pháp lý, chỉ cần trên 18 tuổi là được. Tuy nhiên sẽ ngoại trừ một số trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 18 và khoản 3 Điều 183 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Đối với những điều kiện được đưa ra dành cho những ai đang muốn mở công ty tư nhân, nhìn vào chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào nguyên nhân. Với việc điều hành và quản lý cả một tập thể, tất nhiên sẽ cần phải được thực hiện bởi một người trường thành, đã có thể kiểm soát được hành vi và suy nghĩ của mình, từ đó mới được quyết định đúng đắn nhất.

Ngoài ra bên cạnh đó, doanh nghiệp tư nhân là mô hình trách nhiêm vô hạn, tức là chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp mình trước vấn đề pháp luật và tài chính. Và khi có bất kỳ khoản nợ nào, cá nhân là chủ của công ty tư nhân sẽ phải chi trả trong phạm vi bằng cả những tài sản mà mình đang hiện có.

Qua một số thông tin trên đó, bạn đã có thể biết phần nào ai được phép tự mình đứng ra đăng ký và mở công ty tư nhân. Từ đây đã có thể bắt đầu thỏa sức niềm đam mê kinh doanh của mình ngay lúc này.

Nguồn:
Tag: